Splošni pogoji poslovanja – spletna prodaja darilnih bonov in turističnih vodenj/ vodenih ogledov

I. Splošno

Predmetni splošni pogoji veljajo za nakup darilnih bonov in turističnih vodenj (vodenih ogledov) izdajatelja oziroma ponudnika: Turistične storitve, Irina Cerar s.p., Ramovševa ulica 41, Ljubljana na spletni strani www.irinacerar.si.

Darilni bon je dokument, ki ga izda izdajatelj proti plačilu v obliki listine in ga je skladno s temi splošnimi pogoji, kot plačilo za voden ogled dolžno sprejeti podjetje Turistične storitve, Irina Cerar s.p. (prodajalec). Kupec je oseba, ki vplača vrednost darilnega bona ali turističnega vodenja (vodenega ogleda). Turistično vodenje (voden ogled) je storitev, ki ga ponuja prodajalec.

Prodajalec kupcu spletne prodaje pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene in storitve, ki so predmet darilnih bonov in turističnih vodenj (vodenih ogledov). Darilni boni so prenosljivi in so unovčljivi za storitve in izdelke, ki jih ponuja prodajalec.
Kupec prejme potrdilo o nakupu na e-naslov.
Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa.

II. Naročilo

Na spletni strani www.irinacerar.si je vpogled v ponudbo darilnih bonov in turističnih vodenj in vrednost le-teh in Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje darilnih bonov in turističnih voenj. Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona ali turističnega vodenja izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določili teh splošnih pogojev ter da jih v celoti sprejema in potrjuje.
Kupec pošlje naročilo preko spletne strani www.irinacerar.si ali preko elektronske pošte info@irinacerar.si
Kupec ob naročilu posreduje naslednje podatke:

  • ime in priimek, naslov
  • e-naslov
  • telefonska številka.

3. Vrednosti

Darilni boni so na voljo v naslednjih vrednostih:

  • 15 EUR
  • 25 EUR
  • 80 EUR

Darilni boni Irina Cerar s.p. v drugih vrednostih ne obstajajo in jih ni mogoče kupiti ali unovčiti.

IV. Plačilo, prevzem

Kupnino za naročene darilne bone in/ali za turistično vodenje kupec poravna po predračunu prodajalca. Po opravljenem plačilu kupec preko elektronske pošte prejme darilni bon v obliki pdf, skupaj s potrdilom o plačilu (v primeru nakupa darilnega bona) oziroma potrdilo o plačilu za turistično vodenje (v primeru nakupa turističnega vodenja).

V. Odgovornost, preklic, zamenjava

Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec sam ne prevzame naročenega darilnega bona prejetega v pdf obliki na e- naslov.
Prav tako prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi, ga uniči ali kako drugače onemogoči njegovo uporabo. Prodajalec dvojnikov darilnih bonov ne izdaja.

Veljavnost darilnih bonov je 1 (eno) leto od dne izdaje. Za koriščenje bona in/ali turističnega vodenja je potrebna predhodna rezervacija na naslov info@irinacerar.si ali tel. št. +386 31 813 407. Imetnik darilni bon predloži (v fizični ali elektronski obliki) ob izvedbi storitve prodajalca.

Zamenjava darilnega bona za gotovino oz. denar ni možna v nobenem primeru. Po dogovoru je izjemoma možno podaljšanje njegove veljavnosti pa tudi sprememba tematskega ogleda (v okviru ponudbe prodajalca). Zamenjava v primeru izgube, uničenja ali poškodovanja ni možna. V teh primerih kupec tudi ni upravičen do nobenega povračila.

Darilni bon je možno unovčiti samo v celoti in ga je mogoče uporabiti le enkrat. Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.
Darilni bon je veljaven v okviru podatkov, ki so na njem zapisani:

  • identifikacijska številka
  • storitev za katero je bon izdan
  • veljavnost bona

Kupec ima pravico, da prodajalcu v 7 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vrne darilne bone, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo darilni bon za namen izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca. Kupec ima pravico, da prodajalcu v 7dneh po plačilu za turistično vodenje sporoči, da odstopa od pogodbe, prodajalec pa je kupcu dolžan vrniti kupnino. Stroške vračila kupnine nosi kupec.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno pisno izjavo obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (s pismom poslanim po pošti ali elektronski pošti).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

VI. Varnost in zasebnost osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru ko to določa zakon. Storili bomo vse, da podatke uporabnikov spletne strani zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoteni proces nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti.

VII. Razno

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu sta kupcu na razpolago tel. št. +386 31 813 407 in elektronski naslov info@irinacerar.si.

Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.

Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Kupec se mora izkazati izključno z darilnim bonom, ki ga prejme na e-naslov v pdf obliki (v elektronski ali fizični obliki).